Ajan Rooli – Time’s Role, Lux Helsinki 2018

Janne Aholan teos Ajan rooli pyrkii rikkomaan perspektiivin fyysisiä rajoja. Teoksen lähtökohtana on Arkkitehtuurimuseon rakennuksen yli 100-vuotinen historia ja ajan myötä muuttunut käyttötarkoitus. Teoksen musiikista ja äänisuunnittelusta vastaa Aki Päivärinne.

Ahola puhaltaa Arkkitehtuurimuseon sisäpihan julkisivun eloon hyödyntämällä teoksessaan videomäppäystekniikkaa. Projection mapping eli videomäppäys on visuaalisen esityksen tapa, jolla projisoitavan valon avulla luodaan illuusiomaailmaa rakennuksen julkisivuun. Samalla rakennus saa hetkeksi uuden identiteetin ja persoonan.

”Ajan rooli kuvaa matkaa määrittelemättömän luovuuden kipinän synnystä sen oletettuun muotoonsa. Tämän prosessin huipennus ei koskaan ole itse lopputulos kuin taas asioiden muodostuminen, dekonstruktio ja uuden muodon löytäminen vanhojen raunioista,” Ahola kuvailee.

Teoksen kumppanina toimii Granlund Oy.

https://www.luxhelsinki.fi/programme/ajan-rooli/

Projection mapping installation at LUX Helsinki Light Festival 6.1.2018 – 10.1.2018

Janne Ahola’s installation Time’s Role aims to break down the physical boundaries of perspective. The installation is inspired by the over 100-year history of the building that now houses the Museum of Finnish Architecture and its changing roles over the years. The music and sound design for the installation have been created by Aki Päivärinne.

Ahola brings the courtyard façade of the Museum of Finnish Architecture to life by using projection mapping technology, a visual presentation method that creates a world of illusion on the façade of a building by means of projecting light. At the same time the building is momentarily given a new identity and persona.

“Time’s Role describes the journey from the undefined spark of creation to its assumed form. The culmination of this process is never the end result in itself but rather the formation of new things, their deconstruction, and finding new forms in old ruins,” Ahola explains. The partner for this installation is Granlund Oy.

https://www.luxhelsinki.fi/programme/ajan-rooli/

Sun Effects

ShareTw.Fb.Pin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!